Beloved Meaning Names Page 1 of 4

Advertisement
Name Gender Meaning Favorites
Aashna
Abhik
Ahave
Ahuda
Ahuva
Aimee
Anjushri ,
Anupriya
Ashika
Ashna
Aziz , ,
Cara
Caradoc
Caresse
Chann ,
Chaviv
Chaviva
Chavive
Cherie
Cheryl
Advertisement